ЕКИП

„Черноморска газова компания“ ЕООД разполага с висококвалифицирани специалисти готови да посрещнат високите изисквания на нашите клиенти, съпътствайки етапите на строителство от проектиране до изграждане и въвеждане в експлоатация на инсталациите. Процесът на непрекъснато повишаване квалификацията на служителите, гарантира максимално добри резултати, както за фирмата така и в качеството на предлаганите услуги и решения.

Добре изградената структура от технически ръководители и отговорници на монтажните бригади съчетана с добре структурирано техническо задание гарантира максимално качество на изпълнените строително монтажни дейности и хармоничност с действащата законодателна уредба на територията на РБ.

По този начин клиентите на фирмата могат винаги да разчитат на бърза реакция, адекватна консултация, както за възможните решения на конкретните за обекта проблеми , така и за административните действия, следващи етапите на изграждане и въвеждане в екслоатация на всяка една инсталация.

инж. Борис Николов

Управител

инж. Илия Щериянов

Оперативен директор

инж. Евгени Христов

Ръководител Проектиране

инж. Валентина Георгиева

Инженер ГРМ - Проектант

инж. Владимир Дренкаров

Инженер ГРМ - Проектант

инж. Анна Георгиева-Чолакова

Инженер ГРМ - Проектант

инж. Костадин Стефаниев

Инженер ГРМ - Проектант

инж. Сава Дянков

Инженер ГРМ - Проектант

инж. Тина Кузова

Инженер ГРМ - Проектант

Нивелина Костова

Експерт ЗБУТ, Ръководител транспортна дейност

Тодорка Джинова

Ръководител ИСУ / Инвеститорски контрол

Анелия Попова

Специалист доставки

Направете запитване

Тук може да направите Вашето запитване и ние ще Ви отговорим в кратки срокове. Полетата със звездичка (*) са задължителни!

Изпрати

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ ЕКИПА НИ!

АКО ИСКАТЕ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИТЕ КЪМ НАШИЯ ЕКИП И ЖЕЛАЕТЕ ВАШАТА КАНДИДАТУРА ДА БЪДЕ РАЗГЛЕДАНА,
КОГАТО СЕ ОТКРИЯТ НОВИ ПОЗИЦИИ, МОЛЯ ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО CV И МОТИВАЦИОННО ПИСМО.
Телефон:
052 631 460
Адрес: Варна,
ул. „Цар Симеон I“№25, ет.3
E-mail:
office@bsgc.bg