КАРИЕРИ

В тази рубрика публикуваме позиции, за които имате възможност да кандидатствате.

За да гарантираме високо качество на нашите услуги се нуждаем от висококвалифицирани, мотивирани и отговорни служители.

В МОМЕНТА ИМАМЕ 3 ОТВОРЕНИ ПОЗИЦИИ

„Черноморска Газова Компания“ ЕООД обявява за град Благоевград свободна позиция за:

СПЕЦИАЛИСТ ПОДДРЪЖКА НА ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ

Служебни отговорности и задължения:

• Осигурява поддържането, ремонта и преустройството на газопроводите и газовите съоръжения;
• Извършва периодични прегледи на ГРМ и прилежащите съоръжения;
• Локализира неизправности по газопроводите и съоръженията и извършва/участва в тяхното отстраняване;
• Не допуска експлоатацията на ГРМ, която не отговаря на нормативните изисквания;
• Отговаря за техническа експлоатация на газовите измервателни средства
• Носи отговорност за безаварийна, безопасна работа по обектите, на които работи;
• Участва в изграждането, ремонта, поддръжката на газови инсталации и съоръжения;
• Познава, ползва и спазва всички нормативни и вътрешно фирмени документи, необходими за работата.

Изисквания за заемане на длъжността:

• Средно техническо образование;
• Компютърна грамотност, WINDOWS, Microsoft Office;
• Технически умения и/или опит на подобна длъжност;
• Способност за работа в екип;

Ако отговаряте на посочените изисквания и желаете да се развивате на посочената позиция, моля изпратете ни Ваша автобиография и актуална снимка.
Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД. Само с одобрените по документи кандидати ще се проведе интервю.

За кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/6216555

„Черноморска Газова Компания“ ЕООД обявява за град Сандански свободна позиция за:

ТЕХНИК – ОТОПЛИТЕЛНИ И ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
• Подготовка и монтаж на медни, стоманени , PEX/AL и полипропилен тръби и арматури;
• Монтаж на газови котли и оборудване;
• Изграждане на отоплителни инсталации;
• Практически и технически умения с различни видове инструменти;

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:
• Минимално образователно равнище – средно образование;
• Професионален опит – над 1 година ще се счита за предимство;
• Шофьорска книжка;
• Отговорност, умения за ефективна комуникация и работа в екип, планиране и организация на работния процес, умения за взимане на решения и желание за развитие.

Ако отговаряте на посочените изисквания и желаете да се развивате на посочената позиция, моля изпратете ни Ваша автобиография и актуална снимка.
Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД. Само с одобрените по документи кандидати ще се проведе интервю.

За кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/6216534

„Черноморска Газова Компания“ ЕООД обявява за град Благоевград свободна позиция за:

ТЕХНИК – ОТОПЛИТЕЛНИ И ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
• Подготовка и монтаж на медни, стоманени , PEX/AL и полипропилен тръби и арматури;
• Монтаж на газови котли и оборудване;
• Изграждане на отоплителни инсталации;
• Практически и технически умения с различни видове инструменти;

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:
• Минимално образователно равнище – средно образование;
• Професионален опит – над 1 година ще се счита за предимство;
• Шофьорска книжка;
• Отговорност, умения за ефективна комуникация и работа в екип, планиране и организация на работния процес, умения за взимане на решения и желание за развитие.

Ако отговаряте на посочените изисквания и желаете да се развивате на посочената позиция, моля изпратете ни Ваша автобиография и актуална снимка.
Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД. Само с одобрените по документи кандидати ще се проведе интервю.

За кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/6216510