НАШИТЕ КЛИЕНТИ

Представяме Ви част от нашите клиенти, които ни се довериха през годините и с които успешно продължаваме да работим.

„Аресгаз“ ЕАД

„Автомагистрали - Черно море“ АД гр. Шумен

„Ветпром“ АД

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

„Велграф Асет Мениджмънт” АД