СЕРТИФИКАТИ

“Черноморска газова компания” ЕООД  е с утвърдени позиции и е сертифицирано в областта на проектиране на газоразпределителни мрежи, сградни газови инсталации и съоръжения за ползване на природен газ в жилищни, административни, обществени и офис сгради и строителство и ескплоатация на газоразпределителни мрежи и съоръжения по системата за управление на качеството (БДС ISO 9001:2015), околна среда (БДС ISO 14001:2015) и здраве и безопасност при работа (БДС ISO 45001:2018).

ЧГК ЕООД притежава следните сертификати:

  • ISO 9001:2015 – за система по управление на качеството.
  • ISO 14001:2015 – за система по управление на околната среда.
  • ISO 45001:2018 – за здраве и безопасност при работа.

Удостоверение от „Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“:

  • B137 – Поддържане, ремонт и преустройство на газопроводи и газови съоръжения и инсталации за природен газ, с работно налягане до 5,5 МРа.

Удостоверения от „Камара на строителите в България“:

  • № III – TV 006835 Tрета група: Строежи от енергийната инфраструктура. Строежи от първа до пета категория.
  • № IV – TV 009592 Четвърта група: Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда. Строежи от първа до пета категория.
  • № V – TV 014054 Пета група: Отделни видове СМР съгласно Класификация на икономическите дейности – 2008, сектор „Строителство“ с класове: 43.21; 43.22; 43.29.

Направете запитване

Тук може да направите Вашето запитване и ние ще Ви отговорим в кратки срокове. Полетата със звездичка (*) са задължителни!

Изпрати

Телефон:
052 631 460
Адрес: Варна,
ул. „Цар Симеон I“№25, ет.3
E-mail:
office@bsgc.bg