blog02

ПРОЕКТИРАНЕ

„Черноморска газова компания“ ЕООД проектира домакински и промишлени газови и отоплителни инсталации по зададена от Клиента архитектурна подложка, изготвяне на проект за отопление на жилище, съответно и оферта за изпълнението на самата инсталация.

Ползвайки нашите професионални услуги можете да си осигурите евтин, екологично чист и висококалоричен енергоизточник за вашето домакинство, обществен или промишлен обект.

Дейността на проектантите се състои в заснемане и анализ на обекта, избор на най-подходящия тип отопление, изчисляване на необходимата отоплителна мощност, изготвяне на техническа документация и чертежи.

Проектантите обслужват изцяло поетата поръчка, включително заверка на проекта и контрол при монтажа.

design1
bigstock-underfloor-heating-with-collec-102600047-e1452713454897
blog02

ДОСТАВКА

 • Компанията предлага широка гама от:
  – котли,
  – радиатори,
  – газови бойлери,
  – горелки,
  – термостати
  – газ сигнализатори
 • доставка на материали за отоплителни и газови инсталации.
 • ЧГК ЕООД разполага със собствен транспорт и има възможност съоръженията да бъдат доставени до дома Ви.
blog02

ИЗГРАЖДАНЕ

„Черноморска газова компания“ ЕООД извършва професионално и гарантирано изграждане и инсталиране на газови инсталации след подписване на договор с точно установени параметри и срок на изпълнение.

Материалите, компонентите и уредите които използваме отговарят на българската нормативна база и имат необходимите сертификати за продажба и поддръжка на територията на Република България и Европейският Съюз.

Компанията е специализирана в изграждането и експлоатацията на газоразпределителни мрежи, инсталации и съоръжения работещи с природен газ, както и на съоръжения за компресиран природен газ.

radiator
servisice
blog02

ОБСЛУЖВАНЕ

“Черноморска газова компания” ЕООД осигурява гаранционното и извънгаранционното обслужване на газови и отоплителни инсталации.
Компанията извършва и абонаментно техническо обслужване на битови, административни и промишлени обекти, работещи на природен газ съгласно Наредба за устройството, безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.

Гаранционно и извън гаранционно обслужване на отоплителни и газови инсталации:

 • част от нашата политика за специално отношение към нашите клиенти
 • ние се грижим за вашия комфорт, без да отнемаме от вашето време и енергия.
 • поема гаранция за закупените уреди и съоръжения.
cng-picture3

КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ

„Черноморска газова компания“ ЕООД извършва трансортиране на компресиран природен газ. Услугата доставка на компресиран природен газ дава възможност да осигурите енергийните нужди на Вашия бизнес посредством мобилно оборудване, когато в близост до обекта няма изградена газоразпределителна мрежа.

cng-picture3
Телефон:
052 631 460
Адрес: Варна,
ул. „Цар Симеон I“№25, ет.3
E-mail:
office@bsgc.bg