Вид инсталация: Промишлена инсталация.

Обект: Асфалтова база Кралево.

Консумация: Максимална 3000 нм3/час.

Захранване: Компресиран природен газ.